Choď na obsah Choď na menu
 


BIO 8. ročník VÝSTUPNÝ TEST

 Záverečný test z BIO - 8. ročník

1.Roztrieďte nasledujúce prírodniny na živé a neživé:

huby,  slnečné teplo,  rastliny, minerály,  voda,  živočíchy,  pôda,  slnečné svetlo, horniny,  baktérie, vzduch

 

2. Doplň do viet vhodné slová:

a)   Neživá rovnorodá prírodnina, ktorá sa dá zapísať chemickým vzorcom sa nazýva .............. .

b)   Vlastnosti minerálov delíme na fyzikálne a ......................., fyzikálne delíme na mechanické a ............................ .

c)   Minerály podľa farby delíme na farebné, ........................ a .......................... .

d)   Medzi vzácne minerály patrí napríklad aragonitový ............................. kvet.

 

3.  Sú tvrdenia pravdivé?

a)    Merkúr je planéta, ktorá je najbližšie k Slnku.

b)   Planéty sú vesmírne telesá, ktoré vyžarujú vlastné svetlo.

c)   Veda o horninách sa nazýva mineralógia.

d)   Geológia je veda o Zemi.

 

4.  Napíš, ako sa nazýva:

a)   vedúca skamenelina prvohôr ..................................................

b)   najväčšia planéta v Slnečnej sústave ..............................................

c)   veda o skamenelinách ........................................................

d)   súbor populácií žijúcich na určitom mieste v určitom čase .....................................

e)   olovená ruda .................................................

f)    neživá rôznorodá prírodnina, ktorá sa nedá zapísať chemickým vzorcom .......................

g)   pevné teleso s pravidelnou vnútornou stavbou ohraničené rovnými plochami ......................

 

5.  Napíš, ako delíme:

a/    prvohory .......................................

b/    druhohory - .........................................

 

6.  Vyber iba vnútorné geologické procesy:

a)   geologická činnosť vody

b)   magmatická a sopečná činnosť

c)   premena hornín

d)   geologická činnosť ľadovca

e)   zemetrasenie

 

7.  Ktorý vnútorný geologický proces nie je uvedený v predchádzajúcej otázke?

.................................................................

 

8.   Doplň správny typ zvetrávania.

a/   rozklad hornín- ......................................

b/   rozpad hornín - .....................................

 

9.  Vysvetli správne pojmy:

a/   ekológia - ..................................................................................................

b/   populácia - ...................................................................................................

c/   predácia - .......................................................................................................

d/   biomy - .........................................................................................................

 

10.  Vysvetli, čo je biologická a čo ekologická rovnováha.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Matematika..

(M, 5. 6. 2013 16:49)

Nemáš náhodou výstupný test alebo konco kročný z matiky,angliny alebo zo slovenčina pre 7ročník ?