Choď na obsah Choď na menu
 


Príroda a život okolo nás-test (v teste je aj učivo z výberových tém)

12. 7. 2012

 1. Všetko okolo nás, čo nevytvoril človek sa nazýva ............... . Tvoria ju ................, tie delíme na ............. a ............... .

2. Určte druh prírodnín:

a)  huby ..........................

b)  žula ..........................

c)  rastliny ......................

3. Vymenujte neživé prírodniny. .......................................................

4. Základné spôsoby skúmania prírody sú .................... a ....................... .

5. Prírodu možno pozorovať:

a/ ...................................

b/ .....................................

c/ ....................................

d/ ...................................

6. Podľa stavby tela sa živočíchy delia na ......................... a .............................. .

    Rastliny podľa stonky rozdeľujeme na ......................... a ........................... .

7.  Je záhrada prírodný ekosystém?  ..............................

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

RiešeniE

(AutoR, 12. 7. 2012 12:30)

1. príroda, prírodniny, živé, neživé (4 body)
2. a) živá b) neživá c) živá (3 body)
3. slnečné teplo, slnečné teplo, voda, pôda, vzduch, horniny, minerály(nerasty) - (7 bodov)
4. pozorovanie, pokus (2 body)
5. voľným okom, ďalekohľadom, lupou, mikroskopom (4 body)
6. stavovce a bezstavovce, byliny a dreviny
7. nie je