Choď na obsah Choď na menu
 


Počítame s celými číslami- poradie počtových úkonov

20. 10. 2011

 Začneme jednoduchými príkladmi, ktoré už určite ovládate.

-17 + (-21) + (-6)                            27 - (-15)                            13 + (-9)                           6 - 7 - 8

 Teraz si precvičíme násobenie a delenie a nakoniec kombinované príklady na všetky počtové operácie.

Súčin aj podiel dvoch záporných čísel je kladné číslo.

Súčin aj podiel dvoch kladných čísel je kladné číslo.

Súčin aj podiel záporného a kladného čísla je záporné číslo.

Ak je v príkalde párny počet záporných činiteľov, výsledok je kladný.

Ak je v príkalde nepárny počet záporných činiteľov, výsledok je záporný.

Precvičte si:    (-17) + 9;           2,7 - 5,6;         3 . (-8);          2 . 7 . (-3);            36 : (-6;        (- 100) : (-20)

A teraz kombinácie:              (-6) . 2 + 35 : (-7)

Vieme, že prednosť má násobenie s delením, preto si najskôr vypočítame (-6) . 2; odpíšeme plus a nakoniec vypočítame 35: (-7)

(-6) . 2 + 35 : (-7) =  (-12) + (-5) = -17

Výsledok je záporné číslo, lebo súčet dvoch záporných čísel je vždy záporný.

Zopár príkladov na precvičovanie:

a)     +100 - 27 . (-3)

b)     24,6 : (-2) + (-1,8)

c)      100 . (-6) - (-2)

d)      (18 : (-3)) + 2,4 . (-2)

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

fgh

(nvv, 13. 5. 2013 18:27)

b) 24,6 : (-2) + (-1,8) neviem toto

Re: fgh

(Autor, 4. 6. 2013 15:50)

24,6 : (-2) + (-1,8) = -12,3 - 1,8 = -14,1

Re: fgh

(Denisa, 3. 4. 2016 9:46)

Ahoj :)
najprv tie treba vypočítať ktoré sú v zátvorke čiže (-2) a potom (-1,8)
z toho 24,6
a máš výsledok :)

mam to dobre ?

(p.g, 1. 11. 2014 18:39)

a) 181
c) - 598
d) -10,8