Choď na obsah Choď na menu
 


Precvičme si učivo z 3. ročníka

17. 11. 2011

 =>  zopakujme si malú násobilku:

 2.5=                 4.4=                 3.6=                   1.9=                                                  

1.4=                 0.8=                 10.2=                   9.2=

=>  príklady na násobilku sú veľmi ľahké. No pre tých, ktorí majú s tým ešte problémy ponúkam túto tabuľku s násobením do 20. Pre tých, ktorý násobilku už preberali do 100 nájdete kompletnú tabuľku v kapitole Precvičme si učivo zo 4. ročníka

. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 0 3 6 9 12 15 18 - - - -
4 12 16 20 - - - - -
5 5 10 15 20 - - - - - -
6 0 6 12 18 - - - - - - -
7 0 7 14 - - - - - - - -
8 0 8 16 - - - - - - - -
9 0 9 18 - - - - - - - -
10 0 10 20 - - - - - - - -

 

 => teraz si zopakujme delenie

20:4                            9:3                              12:4                              16:4          

0:5                              20:2                            8:1                                16:8

=>sčítanie a odčítanie čísel do 10 000 spamäti

2 000 + 3 000                            8 000 -  5 000                             10 000 - 500        

6 000 + 200                                1 000 + 150                                3 000 - 200    

400+700                                     356+2 000                                  670-670

=>spoznávanie čísel do 10 000

Prečítaj čísla:   7 000,  876, 200, 10 000, 7 500, 8 200,  3 014, 6 521

Porovnaj dvojice čísel:  347 a 374, 10 000 a 1 000, 0 a 517,  226 a 362,  584 a 845, 584 a 548

Zaokrúhli nasledujúce čísla na stovky:  530,  27, 56,  872,  964,  3 000, 3 780,  4 460, 5 273

=>sčítanie a odčítanie čísel do 10 000 

Vypočítaj:    7 521 + 316;    6 020 + 3 759;   113 + 654

                     7 521 -  3 210; 6 020 - 4 010;    654 - 322

 

Riešenia úloh:

Riešenia úloh sú uvádzané po riadkoch.

 =>  zopakujme si malú násobilku:   10, 16,  9,  18, 4, 0, 20, 18

=> teraz si zopakujme delenie:  5, 3, 3, 4, 0, 10, 8, 2

=>sčítanie a odčítanie čísel do 10 000 spamäti: 5 000, 3 000, 9 500, 6 200, 1 150, 2 800,

1 100, 2 356, 0

=>spoznávanie čísel do 10 000:

čítanie čísel:  sedemtisíc, osemstosedemdesiatšesť, dvesto, desať tisíc, sedmetisícpäťsto, osemtisícdvesto, tritisícštrnásť, šesťtisícpäťstodvadsaťjeden (nesprávne: šesťtisícpäťstodvadsaťjedna)

porovnávanie: 347<374, 10 000 > 1 000, 0 < 517, 226 < 362, 584 < 845, 584 > 548

zaokrúhľovanie: 500, 0, 100, 900, 1 000, 3 000, 3 800, 4 500, 5 300

=>sčítanie a odčítanie čísel do 10 000: 7 837, 9 779, 767, 4 311, 2 010, 332  

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.