Choď na obsah Choď na menu
 


Rímske čísla - Učivo

13. 7. 2012

 Číslice, ktoré používame my, sa nazývajú arabské číslice. (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Okrem arabských číslic používame aj rímske číslice. Zapisujeme ich niektorými veľkými tlačenými písmenami - I, V, X, L, C, D, M.

Pomôcka na zapamätanie:

Ivan viedol Xavera lesnou cestou do mesta.

 I       V       X         L          C     D    M

(Prvé písmená jednotlivých slov vo vete sú vlastne rímskymi číslicami v poradí od najmenšej po najväčšiu.)

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1 000

 

AKO VŠAK NAPÍŠEME INÉ ČÍSLA???

Ako napíšeme napríklad číslo 3 ?

Z jednociferných čísel  vieme zapísať jedným znakom len čísla 1 a 5.

Ostatné čísla budeme preto musieť zapisovať ako súčty či rozdiely čísel.

3 = 1 + 1 + 1 = III

Číslo 3 rímsky zapíšeme III

 

A číslo 4 ???

4 = I + I + I + I = IIII

Z toho vyplýva, že číslo 4 napíšeme ako IIII.

Avšak takto by sme mohli napísať aj iné čísla, napr. 10 = IIIIIIIIII. Preto uzavrime dohodu:

 

V zápise čísla rímskymi číslicami sa môžu za sebou nachádzať najviac tri rovnaké číslice, napr. III, VIII, XXX, CCC, MMM, preto zápis IIII ani IIIIIIIIII nie je správny.

Číslo 4 môžme zapísať aj ako rozdiel čísel 5 a 1 (V - 1). Takýto zápis budeme zapisovať nasledovne:   IV

 

Ak je pred rímskou číslicou menšia číslica, túto číslicu od tej väčšej odčítame, napr.:

IV = V - I = 5 - 1 = 4

IV = 4

 

Podobne budeme zapisovať arabskými číslicami aj číslo XC. Vieme, že X (10) je menej ako C (100), preto číslo X musíme od čísla C odpočítať.

XC = C - X = 100 - 10 = 90

XC = 90

 

CVIČENIE:   Zapíšte arabsky:

a)   CC                      b)  IX                         c) XL                      d) MMM

 

Riešenie:   CC = 200, IX= 9, XL=40, MMM=3 000

 

Ak sa nachádza v zápise menšia číslica za väčšou, túto číslicu k nej pripočítame, napr:

VI = V + I = 5 + 1 = 6

VI = 6

 

LV = L + V = 50 + 5 = 55

LV = 55

 

MCCLIII = M + C + C + L + I + I + I = 1 000 + 100 + 1000 + 50 + 1 + 1 + 1 = 1 253

MCCLIII= 1 253

 

Skúsme zápis väčších čísel!!!

2435 = 2 000 + 400 + 30 + 5

2 000 = MM

400 = CD

30 = XXX

5 = V

2 435 = MM + CD + XXX + V = MMCDXXXV

2 435 = MMCDXXXV

 

1584 = 1 000 + 500 + 80 + 4

1 000 = M

500 = D

80 = LXXX         (zápis XXXXXXXX ani zápis XXC nie je správny!!!)

4 = IV

1 584 = M + D + LXXX + IV = MDLXXXIV

 

A teraz naopak:

MMCCXXII = MM + CC + XX + II = 2 000 + 200 + 20 + 2 = 2 222

MMCCXXII = 2 222

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Dakujem

(Timka, 12. 6. 2016 12:27)

Naučila som sa to za 15 mn. Čo je prmn pohoda

pol.roč.pis

(zuzka, 11. 1. 2016 14:13)

.,.-.ä

(Dajanka, 3. 2. 2014 18:48)

ta.....?

(nwm, 17. 6. 2013 19:08)

divne

Super

(Janka, 4. 2. 2013 20:16)

To je super stánka. Môžeme sa aj naučiť,aj si precvičiť

Re: Super

(Marka, 21. 3. 2013 15:10)

áno je to taká stránka kde sa dá aj naučiť ale aj si tu mozu žiaci precvičiť.

Re: Super

(Karolina, 4. 2. 2013 20:17)

Super stránka !

Učivo

(Zuzana , 21. 3. 2013 15:08)

Učím 5 ročník učili sme sa rímske číslice a Veľmi sme sa z toho naučili. Niektorí žiaci si to už zapamätali na hodine a doma sa už nemuseli vôbec učiť . Veľmi pekne Ďakujem tejto stránke za to aké sú tu dobré učivá.

Ďakujem