Choď na obsah Choď na menu
 


Sčítanie celých čísel

13. 10. 2011

 Tak ako aj so zlomky či desatinné čísla, aj celé čísla môžeme sčítať, odčítať, vynásobiť a vydeliť. V tejte kapitole sa budeme viac venovať sčítaniu celých čísel.

Sčítanie kladných čísel:

Najskôr si zopakujeme sčítanie kladných čísel, ktoré už určite ovládate:

127+54                                   67,2 + 12                                     100 + 64,27 + 2                            0,5+6,12

Tieto príklady sa ale dajú zapísať aj zložitejšie, napr. príklad 127+54 môžeme zapísať:          (+127) + 54; 127 + (+54) alebo (+127) + (+54). Aj keď príklad je zapísaný zložitejšie, výsledok bude vždy rovnaký 127+54=181; 127 + (+54)=181. Výsledok tiež môžeme zapísať +181.

Pred celými kladnými číslami a kladnými desatinnými číslami môžeme písať znamienko + alebo nič!

Nezabudnime, že pri sčítaní platí komutatívnosť, a preto môžeme ľubovoľne meniť poradie sčítancov- napr. 127+54=181; ale aj 54+127=181.

Sčítanie kladného a záporného čísla:

Predstavme si, že kladné čísla predstavujú peniaze, ktoré máme a záporné zas dlh.

61 + (-10) = 61 € + (-10€)= 61 € - 10 € =51 €

V predchádzajúcom príklade sa stretli znamienka +(-. Platí, že ak sa stretnú dve nerovnaké znamienka (+,-), napíšeme namiesto nich znak - (mínus).

Dá sa to vypočítač aj logicky. Máme 61 € a 10 € dlhu. Keď vrátime dlh, ostane nám 51 €. Je logické, že dlh musíme od peňazí čo máme odčítať- musíme ho vrátiť.

Úloha:

67 + (-20)                               35 + (-7)                                 (-100) + 200                         (-7) + 2

Posledné dva príklady počítame tak isto. Vymenneé je len poradie kladného a záporného čísla. Postup sa nemení aj preto, lebo platí komutatívnosť, čiže (-100)+200 = 200 + (-100).

Sčítanie záporných čísel:

Záporné čísla sčítame tak, že ich sčítame bez znamienok a znamienko - len dopíšeme.

Napr.       (-20) + (-56)= - 76

Sčítavali sme vlastne dva dlhy, a preto aj výsledok musí byť dlh.

Aj tu platí komutatívnosť=>          (-20) + (-56) = (-56) + (-20)= -76

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Dobrý test

(david132, 9. 10. 2018 18:25)

akurát sa pripravujem na test z matematiky a táto stránka mi veľmi pomohla! Ďakujem
-Dávid