Choď na obsah Choď na menu
 


MONITOR SJL - test č.4

21. 1. 2013

 UKÁŽKA č. 1

Zlato (lat. aurum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Au a protónové číslo 79. Zlato je ušľachtilý, žltý, stály a veľmi kujný kov známy už od staroveku. Je elektricky aj tepelne dobre vodivý. V prírode sa vyskytuje najmä v rýdzej forme. Vo svojich zlúčeninách sa vyskytuje s mocnosťou Au+3 a Au+1.

Zdroj: www.wikipedia.org

1.    Vysvetli vzťahy medzi pojmami zlato - aurum - Au.

A.  svetový názov - latinský názov - značka prvku

B.  slovenský názov - latinský názov - skratka prvku

C.  slovenský názov - latinský názov - značka prvku

D.  platný názov - latinský názov - skratka prvku

2. Urč slovný druh slova zvýrazneného červenou farbou.

A.  spojka

B.  vzťažné zámeno

C.  opytovacie zámeno

D.  predložka

3.  Napíš protónové číslo zlata slovom!

.......................................................................................................................................

4.  Akým spôsobom vzniklo slovo starovek?

A. odvodzovaním                           B. skladaním

C. skracovaním                              D. spájaním

5. Prečo sú v zvýraznenej časti textu čiarky?

A.  Ide o postupne rozvíjací vetný člen.

B,  Ide o jednoduché súvetie.

C. Ide o časti vety, ktoré nie sú vetným členom.

D. Ide o viacnásobný vetný člen.

UKÁŽKA č. 2

Zlato je chemicky veľmi odolný kov. Z bežných anorganických zlúčenín reaguje iba s lúčavkou kráľovskou, v ktorej sa rozpúšťa za vzniku tetrachlorozlatitého aniónu [Au(Cl)4]-. Okrem toho sa rozpúšťa v horúcej kyseline selénovej, v kyseline chlorovodíkovej nasýtenej chlórom, pri zvýšenej teplote reaguje s flouridom chloritým a s niektorými ďalšími veľmi reaktívnymi zlúčeninami. KrF2 (najsilnejšie oxidačné činidlo) oxiduje zlato do oxidačného stupňa V – vzniká komplex [KrF]+[AuF6]-. V alkalickom prostredí sa zlato rozpúšťa v prítomnosti kyanidových iónov (za prítomnosti kyslíka), pričom vzniká komplexný dikyanozlatnanový anión [Au(CN)2]..

Zdroj: www.wikipedia.org

6.  Vypíš prísudok z prvej vety textu ukážky č. 2.

...............................................................................................................................................

7, Slovo "anorganický" patrí medzi:

A.  zložené slová

B.  neologizmy

C.  slová cudzieho pôvodu

D.  príslovky

8.  Urč typ zvýraznenej vety.

A.  jednoduché súvetie

B.  rozvitá jednoduchá veta

C.  zložené súvetie

D.  jednoduchá veta s viacnásobným vetným členom

9. Ovládaš pravopis? Doplň správne i/í, y/ý a čiarky vo vetách.

A. Za siedm-m- horam- a siedm-m- dolinam- žil raz jeden kráľ ktor- mal dve dcér-.

B. Žiaci ôsmeho ročníka pôjdu s nam- na koncoročn- v-let.

C. Na hodine biológie sa učili o muchotrávke zelenej najjedovatejšej hube zo všetk-ch.

D. Žiac- v-p-sovali z básn- r-m-.

10. Rieš úlohy o nasledovnom úryvku.

V roku 1997 objavili japonsk__ chemici zmes organických zlúčenín, ktorá údajne rozpúšťa zlato. Ide o zmes jódu, tetraetylamoniumjodidu a acetonitrilu, ktorá pri teplote varu (82 °C) tvorí nasýtený roztok. Znížením teploty roztoku pod 20 °C sa z roztoku vyzráža čistý kov.

A.  Aké písmeno doplníš do zvýrazneného slovného spojenia?   i - í - y - ý -á - é 

B. Podľa akého vozru sa skloňuje číslovky dvadsať?    pekný - kosť - päť - desať - stroj

C. Utvor antonymum k slovu nasýtený (roztok),   presýtený - nenasýtený - najedený - hladný

D. Sloveso vyzráža má vid:    dokonavý - nedokonavý .- dokonalý - nedokonalý

 

11. V akom jazykovom štýle boli napísané všetky ukážky z testu?

A) vo vedeckom štýle

B) v náučnom štýle

C) v umeleckom štýle

D) v opisnom štýle

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Fajneee

(Luna, 1. 10. 2017 10:31)

Jake fajneee

Odpovede

(AUTOR, 21. 1. 2013 16:28)

1. C
2. B.
3. sedemdesiatdeväť
4. B.
5. D.
6. je kov
7. C.
8. A.
9. A. Za siedmimi horami a siedmimi dolinami žil raz jeden kráľ, ktorý mal dve dcéry.
B. Žiaci ôsmeho ročníka pôjdu s nami na koncoročný výlet.
C. Na hodine biológie sa učili o muchotrávke zelenej, najjedovatejšej hube zo všetkých.
D. Žiaci vypisovali z básní rýmy.
10. A. -í
B. päť
C. nenasýtený
D. dokonavý
11. B