Choď na obsah Choď na menu
 


TEST na MONITOR sjl - taký jednoduchší :)

24. 10. 2012

 UKÁŽKA  č. 1

Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,
no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.

Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše
a človek, koník túlavý, od srdca k srdcu kluše
a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké,
chcel by mať jedno pre seba; je mu jedno aké.
Možno, že iba obrázok a možno tôňu iba.

No pred cieľom sa zastaví: Komu zas srdce chýba?
Zo všetkých mojich obrázkov mámivý ošiaľ stúpa;
bola to láska? Sklamanie? Aj láska bola hlúpa,
veď chcela všetko naraz mať a všetko naraz stráca.

Koľko raz v noci májovej hľadeli do mesiaca,
no máj im málo šťastia dal a krátke bolo leto.
Len jeseň, tá vie o všetkom, a jeseň nepovie to.
Šla zima dolu údolím a niesla odkaz máju
túžieval, čakal, dočkal sa, odišla, nepozná ju.

                                        (Miroslav Válek:  Jesenná láska - úryvok)

1. Vyberte nesprávne tvrdenie:

A.  Ukážka je lyrická báseň.

B. V básni je združený rým.

C.  Ukážka má 4 strofy a 16 veršov.

D.  V básni sa rýmujú dva po sebe nasledujúce verše.

2.  Podčiarknuté umelecké prostriedky sú:

A.  personifikácia, metafora, epiteton, personifikácia

B.  metafora, metafora, epiteton, personifikácia

C.  personifikácia, personifikácia, epiteton, personifikácia

D.  metafora,metafora, metafora, personifikácia

3.  Vyber nesprávne tvrdenie:

A.  V tretej strofe básne sa nachádzajú básnické otázky.

B.  Hrubo zvýraznené slovo v prvom verši básne je príslovka.

C. V posledných dvoch veršoch je 6 diakritických znamienok.

D. V názve básne sa nachádza zdvojená spoluhláska.

4.  Určte vzory podstatných mien:  ošiaľ, odkaz, máj, sklamanie, cieľ.

A.  chlap, dub, stroj, vysvedčenie, stroj

B.  stroj, dub, stroj, vysvedčenie, stroj

C.  stroj, dub, stroj,srdce, stroj

D.  dub, dub, stroj, vysvedčenie, stroj

5.  V ktorom slove sa porušuje pravidlo o rytmickom krátení?

A.  nepovie

B.  túžieval

C.  hlúpa

D.  mámivý


UKÁŽKA č. 2

 

Sýkorka veľká je veľká asi ako vrabec, ale štíhlejšia. Je to naša najväčšia sýkorka, je 14 cm dlhá a 20 g ťažká. Hlavu má čiernu iba na lícach a pri ušiach je biela. Čierna farba pokračuje aj na prsiach a zužuje sa do čierneho pruhu, ktorý sa tiahne cez brucho (u samíc je tento pruh tenší a menej výrazný). Chrbát je žltkavý až zelený, brucho žlté, vrchné krovky chvosta sú modro-šedé, krídla sú tmavomodro-šedé s nevýrazným bielym pruhom. Zobák je silný, kužeľovitý a čierny. Mladé vtáky sú bledšie a líca majú žltkavé, zobák hnedo-šedý. Lieta vlnkovito a pomerne rýchlo.

                                                                 (zdroj:  internet)

6.Aký slohový postup sa uplatňuje v ukážke?

A.  informačný

B.  rozprávací

C.  výkladový

D.  opisný

7. Ktorý slovný druh prevláda v tomto slohovom postupe?

A.  príslovky

B.  podstatné a prídavné mená

C.  číslovky

D.  slovesá

8.  Z ukážky nevyplýva, že: 

A.  Sýkorka veľká je najväčšia sýkorka na Slovensku.

B.  Mladé sýkorky lietajú pomalšie ako dospelé sýkorky.

C.  Zobák sýkorky je čierny, mláďatá však majú zobák hnedo-šedý.

D.  Čierny pruh, ktorý sa tiahne cez brucho je u samcov hrubší.

9.  Ktoré interpunkčné znamienko sa nachádza v ukážke?

A.  pomlčka

B.  spojovník

C.  dvojbodka

D.  lomka

10. Urč stupeň prídavných mien: bledšie, najväčšia, štíhlejšia, silný, tenší.

A.  bledšie, štíhlejšia, tenší, silný - druhý stupeň, najväčšia - tretí stupeň

B.  bledšie, štíhlejšia, tenší- 3. stupeň, silný - 1. stupeň, najväčšia - druhý stupeň

C.  bledšie, štíhlejšia, tenší - 2. stupeň, najväčšia- 3. stupeň, silný - nedá sa stupňovať

D.  bledšie, štíhlejšia, tenší - 2. stupeň, najväčšia- 3. stupeň, silný- 1. stupeň

11.  Slovo chrbát obsahuje:

A.   5 hlások a 5 písmen

B.   6 hlások a 6 písmen

C.   5 hlások, 6 písmen

D.   6 hlások, 5 písmen

12.  Ktoré písmená doplníme do textu?

S_korka veľká je prevažne stál_ druh, ale časť populácie vykonáva krátk_ ťahy. Z Poľska, Ukrajiny a _emecka prilietajú na z_mu k nám, niektoré naše odlietajú ďalej na juh.

(zdroj: internet)

A.  ý, ý, é, N, i

B.  ý, y,e, Ň, i

C.  ý, y, e, N, i

D.  ý, ý, e, N,y

13.  V druhej vete ukážky sa nachádzajú:

A.  skratky

B.  značky

C.  skratkové slová

D.  iniciálové skratky

14. Posledná veta textu je:

A.  jednoduchá, dvojčlenná, neúplná

B.  jednoduché súvetie

C.  jednoduchá veta,jednočlenná, slovesná

D.  jednoduchá veta, jednočlenná, neslovesná

15.  V texte sa nenachádza:

A. súvetie

B. pomnožné podstatné meno

C. prídavné meno, v ktorom sa porušuje pravidlo o rytmickom krátení

D. prídavné meno, v ktorom sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení

 

UKÁŽKA č. 3:

Žil raz jeden starý včelár, ktorý sa staral o množštvo včelích úľov. Choval včely pre med a ako každý dobrý včelár, nikdy nevybral všetok med z úľov a niečo nechal aj včelám. Raz šiel okolo zlodej a vystriehol, kedy včelár ide na obed, kedy včely lietajú vonku a hľadajú peľ a všetok med ukradol. Úle porozbíjal. Keď sa včelár vrátil a zistil čo sa stalo, veľmi zostal smutný a dal sa do práce a opravoval, skladal rozbité úle. Práve sa vracali včely a keď videli tú spúsť, polámané úle, rozhádzané plásty a včelára ako nad tým všetkým stojí, pomysleli si, že to je jeho práca. Dali sa do útoku a úbohého včelára, čo im chcel pomôcť, začali nemilosrdne štípať. Z posledných síl včelár zavolal: Včielky moje, toho, čo vám med ukradol, ste nechali odísť a svojho pomocníka a priateľa štípete.

                                                                                                 (Ezop)

16.  Uvedená ukážka je:

A.  bájka

B.  balada

C.  báj

D.  rozprávka

17. Aké poučenie vyplýva z ukážky?

A.  Keď ťa niekto krivo obviní, bráň sa!

B.  Všeličo je celkom ináč, ako sa na prvý pohľad zdá.

C.  Dáj si pozor na včely, aby ťa nepoštípali.

D.  Nenič včelie úle!

18. Čo chýba v zvýraznenej časti textu?

A.  apostrof

B.  čiarka

C.  bodkočiarka

D.  úvodzovky

19.  K akému javu dochádza v prvej vete textu?

A. spájaniu slov do viacslovných pomenovaní

B. tvoreniu slov skladaním

D. k spodobovaniu

A. k porušeniu pravidla o rytmickom krátení

20. Akým vetným členom je zvýraznené slovo v texte?

A. podmet

B. predmet

C. nezhodný prívlastok

D. vetný základ

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

test

(Autor TESTU, 24. 10. 2012 21:05)

1.C
2.A
3.C
4.B
5.B
6.D
7.B
8.B
9.B
10.D
11.C
12.C
13.B
14.A
15.C
16.A
17.B
18.D
19.D- K SPODOBOVANIU
20. B