Choď na obsah Choď na menu
 


5. ročník- Opakovanie učiva zo 4. ročníka

4. 7. 2012

 1. Doplňte správne znamienka na konci viet.

Čo robíš _   Dnes nepôjdem do školy _  Prestaňte vyrušovať _ Prečo si neprišiel _ Zotri tabuľu _

 

2. Napíšte slová správne:

ďeťi, ľízanka, smeťi, byľiny, okoľie, ťebe

 

3. Rozdeľte nasledovné slová do skupín: autobus, železnica, vedieť, áno, hrebeň, cesnak, elektrika, motyka, vlak, chýbať, egreš, ríbezle, časopis, noviny.

a) slová, ktoré začínajú na samohlásku

b) slová, ktoré začínajú na tvrdú spoluhlásku

c) slová, ktoré začínajú na mäkkú spoluhlásku

d) slová, ktoré začínajú na obojakú spoluhlásku

 

4. Doplň i/í, y/ý.

l_tko, s_korka, ihr_sko, op_tať sa, d_váci, k_vadlo, n_lon, nab_jačka, b_ť chorý, b_ť palicou, um_vať si ruky, jaz_kovedec, d_chanie, r_zoto, r_ža, č_stota

 

5. Doplň e/ä.

v_dieť, m_no, obv_z, pam_tať si, báb_tko, m_siar, m_dvede

 

6. Určte slovné druhy vo vete:  Moja mama varí chutnú večeru.

7. Určte gramatické kategórie týchto slov:

a)  na stole-

b)  v peknom kabáte-

c)  čítali -

 

8. Slovné spojenia napíš v danom tvare:

a)  horský bicykel - I sg.

b)  deravá taška - N pl.

c)  počítať - 3.os., pl., minulý čas

 

 

SKONTROLUJTE SI SVOJE ODPOVEDE:

1.  Čo robíš ? Dnes nepôjdem do školy. Prestaňte vyrušovať! Prečo si nepišiel? Zotri tabuľu!

2.  deti, lízanka, smeti, byliny, okolie, tebe

3.  a) slová, ktoré začínajú na samohlásku: autobus, áno, elektrika, egreš

    b) slová, ktoré začínajú na tvrdú spoluhlásku: hrebeň, chýbať, noviny

    c) slová, ktoré začínajú na mäkkú spoluhlásku: železnica, cesnak, časopis

    d) slová, ktoré začínajú na obojakú spoluhlásku: vedieť, motyka, vlak, ríbezle

4. lýtko, sýkorka, ihrisko, opýtať sa, diváci, kyvadlo, nylon, nabíjačka, byť chorý, biť palicou, umývať si ruky, jazykovedec, dýchanie, rizoto, ryža, čistota

5. vedieť, meno, obväz, pamätať si, bábätko, mäsiar, medvede

6. moja- zámeno, mama-podstatné meno, varí-sloveso, chutnú-prídavné meno, večeru-podstatné meno

7. na stole- mužský rod, singulár, lokál

    v peknom kabáte- mužský rod, singulár, lokál

    čítali - 3.osoba, plurál, minulý čas

8. s horským bicyklom, deravé tašky, počítali

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

ťažké učivo

(danielka klimovska , 10. 12. 2016 21:21)

Ťažké učivo pre 5 ročník je naozaj ťažké ale my sa nevzdáme,je to tak?

O ničom ;(

(Zuzka456, 3. 10. 2016 18:34)

Podla mna belmi lahky :/

Čo je lepšie? Videohry alebo domáce úlohy...

(NebuTube, 25. 9. 2016 16:07)

Podľa mňa sú videohry lepšie. Tento test bol nudný a veľmi ľahký.

Názor na test

(Katka Ondrušová, 24. 11. 2015 18:59)

No môj názor je taký že úlohy boli ľahké a veľmi krátke a boli ich malo.
Môj názor je taký.

Matematika

(Csilla Szalai , 18. 11. 2015 18:51)

bol hladki text a boli hladke ulohi

je to celkom dobry test

(bosssss, 28. 5. 2015 14:38)

je to dobre len keby tam bolo aspoň 15 úloh ale inak dobre. :D

ghjhbhbbbbbbbbbbbhvgcggccccccccccgvhbjbjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

(gfjhfhf, 12. 11. 2014 19:10)

je to primitív

:)

(Eliška, 5. 11. 2012 14:10)

Dobrá stránka

Re: :)nmnjn

(vgv, 11. 11. 2014 18:25)

cgvbvbb vcbvgb vvgvgv bvgv

5.rocnik?

(karolina, 5. 11. 2014 17:23)

Tieto učivá su tak pre tretiakov a štvrtakov ......