Choď na obsah Choď na menu
 


5.ročník- Zhovárame sa a diskutujeme

4. 7. 2012

 1. Doplňte:

a)  Cielený rozhovor s významnou alebo zaujímavou osobnosťou v tlači, rozhlase alebo televízii sa nazýva ............................ .

b) Otázky v rozhovore môžu byť ..................... (napr. Máš rád zmrzlinu?) alebo ...................... (Prečo máš rád zmrzlinu?)

 

2. Pozdravy sú:

a) oznamovacie vety                    b) rozkazovacie vety

c) želacie vety                            d) opytovacie vety

 

3, Určte druhy viet.

a)  Dnes pôjdeme s rodinou na výlet do Vysokých Tatier.

b)  Dobrý večer!

c)  Kto chce ísť odpovedať?

d)  Zatvorte dvere!

 

4. Ktorá veta nemá formu zvolania?

a) Prichádzajú hostia!

b) Prečo si neprišiel ?!

c) Ako sa máš?

d) Dávaj na seba pozor!

 

5. Akú melódiu majú vety?

a)  Čo ste včera preberali na matematike?

b)  Kedy ma prídeš navštíviť?

c)  Zatvorte okná!

 

6. Dajte slová do správneho poradia. Ako sa volá poradie slov vo vete?

Vráskavec obrovský - živočích - je - na - svete - najväčší

 

7. Podčiarkni slová, ktoré začínajú na znelú párovú spoluhlásku.

medveď, bukvice, čerešňa, džem, lopata, veverička

 

8. Doplň.

hra_, sne_, mu_, príbe_, vidím vra_ca, dlá_ka, u_me sa!, po_písať, kve_ vonia, spe_

 

9. Rozdeľ slová podľa toho, ako vyslovujeme hlásku v.

spievať, spev, veverička, všade, visieť, rozprávka

 

10. Organizovaná výmena názorov je ...................... . Rozhovor, v ktorom sa voľne vymieňajú názory je ....................... .


11. Vypíšte prozodické vlastnosti reči.

.................................................................................................................................

 

12. V ktorej možnosti nie je prestávka uprostred vety?

a) Povedal, ako sa volá.

b) Čo sa stále smeješ?

c) Povedali, že neprídu.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

ale preco

(Lemur, 17. 12. 2015 16:44)

nedá sa tam písať nemáme tlačiareň a nemáme to ako vytlačiť čo mam teda robiť podla vás dajte to inak PLS zajtra píšeme previerku ale nemôžem sa tu otestovať!!!

ste zlý

(nela, 18. 10. 2013 14:42)

prečo mi nejde písat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OPRAVTE TO!!!!!!!!! PROSíM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Re: ste zlý

(LILIANA, 28. 4. 2014 11:23)

podľa mňa nie sú zlý veď si to vytlač a píš dotoho

O STRáNKE

(LILIANA, 27. 4. 2014 11:22)

je to super stránka!

pomohlo mi to

(DAMOskin_SvK, 30. 9. 2012 13:26)

Trochu mi to pomohlo

Re: pomohlo mi to

(nela, 18. 10. 2013 14:43)

si idioooot!!!!!!!!

nic moc

(saska, 15. 4. 2013 21:15)

nic moc

riešenie

(AUTOR, 4. 7. 2012 12:34)

1. interview, zatvorené, otvorené
2. c) želacie vety
3. oznamovacia, želacia, opytovacia, rozkazovacia
4. c) Ako sa máš?
5. vo všetkých vetách je klesavá melódia
6. Vráskavec obrovský je najväčší živočích na svete.
poradie slov vo vete=slovosled
7, bukvice, džem, veverička
8. hrad, sneh, muž, príbeh, vidím vrabca, dlážka, učme sa!, podpísať, kvet vonia, spev
9. ako v: spievať, veverička, visieť
ako f: všade
ako u: spev, rozprávka
10. diskusia, debata
11. prízvuk, dôraz, prestávka, melódia, tempo, sila hlasu
12. b

Re: riešenie

(DAMOskin_SvK, 30. 9. 2012 13:25)

Trochu mi to pomohla :D !!