Choď na obsah Choď na menu
 


Opakovanie pravopisu

12. 10. 2011

 na nádvor_, pyšné páv_, bystr_ orl_ zrak, múdr_ ako sova, Talian_ a Španiel_, Česká _epublika, moja koleg_ňa, Evk_na mama, s Katk_n_m_ spolužiakm_, ktor_s_ žiac_,  prázdnin_ bez nud_, zlaté hodink_, h_potéka, c_linder, m_ska na ovocie, spevác_ z Orav_,príklad_ z násobilk_, krásn_ mládenc_, znám_ tanečníc_, št_r_ orchide_, b_ť (existovať), ch_rurg, slávn_ anglick_ f_zic_ a chemic_, stránk_ knih_, p_sal na počítač_, um_ si ruky, podaj m_ pohár vod_, v_ ste naozaj  mil_, pedagog_ck_ zamestnanc_ školy, stlač_ť tlačidlo na klávesnic_, s piatim_ kamarátm_,  na pretekoch skončil_ druh_, od pan_ sused_, farb_ na svetr_, trailer_,  dvojnásobn_ majstri sveta a štvrnásobn_ majstri Európ_, mnohonásobn_ víťaz_ v plávan_

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.