Choď na obsah Choď na menu
 


Opakovanie pre deviatakov na začiatku roka

4. 8. 2012

OPAKOVANIE NA VSTUPNÝ TEST

 

1.  Vo vetách doplňte čiarky.

Voda bola čistá svieža a chutná.  Bol vysoký ako jedľa. Ráno vstal umyl si zuby naraňajkoval sa a išiel do školy. Petra moja najlepšia kamarátka ma vždy vypočuje. Neprišiel a tak sme sa vrátili domov. Je krajšia než ruža. Povedal nám ako sa volá. Na vystúpení boli aj Jožko a Marek moji malí súrodenci. 

 

2.  Doplňte správne hlásky i/í, y/ý.

had_ jed, videl veľa znám_ch pan_, po prvom kilometr_, dal dva gól_, praskali mantinel_, t_to piat_ vesel_ chlapc_, nílske krokodíl_, poľovnícke ps_, vodn_ vtác_, skončil prv_, Adam je tret_, je mladš_ než ja

 

3.  Určte vo vetách vetné členy:

Môj brat sa veľmi rád hrá počítačové hry. Vrátili sa z mesta. Mama upiekla koláč z čiernych ríbezlí. Skončili sa letné prázdniny. Domov prídeme o tretej.

 

4. Vypíšte častice.

isto, asi, naspamäť, okolo (domu), pravdepodobne, ako, len, lebo, ešte, iba, päť, pec, áno, hurá

 

5. Určte druhy viet podľa členitosti.

Určite prídem.    .......................................................

Bolo zamračené.  .......................................................

Hurá!  .........................................................

Prišli okolo druhej popoludní.    ...............................................

Bábätko stále len plače.  .................................................

Sneží a je zima. .....................................................

 

6. Doplňte správny tvar slova pani !

so známou ____________, s __________ učiteľkou, tri ___________, __________ doktorka, pre túto veselú ______________, pre __________ Veselú, akási staršia _____________, rozprávali sa o týchto dvoch _____________, bez týchto dvoch ________________

 

7. Rozdeľte zámená do tabuľky.

os. základné os. privlastňovacie opytovacie ukazovacie
       
       
       

( ktorý, ony, moji, títo, kedy, kam, taký, jemu, tento, tvojmu, ju, váš)

 

8. V ktorej možnosti sú len združené pomenovania?

A.    základná škola, stará škola, podstatné meno, moje meno

B.   minerálna voda, prídavné meno, železničná stanica, stredná škola

C.   nové pero, nealkoholický nápoj, citrónová šťava

D.   termálna voda, cestná prmeávka, noví spolužiaci

 

9.  Roztrieďte.

príslovky predložky spojky častice citoslovcia
         
         
         

( fíha, spamäti, nad, iba, aj, so, von, určite, mú, pre, ráno, pretože, práve, i, čáry-máry)

 

10.  V ktorej možnosti je iný umelecký prostriedok ako v ostatných možnostiach.

A.    počúva Žbirku                                     B.  recituje Hviezdoslava

C.    mesiav sa kúpe                                 D. bola na Titanicu

 

11.  Urč, či ide o skratku, značku, iniciálovú skratku alebo o skratkové slovo.

a)  a pod.    ___________________________

b)  SLOVNAFT  _________________________

c)   OSN _______________________

d)   NaCl __________________________

e)   PIENAP ____________________

f)     kg _____________________

 

12.  Určte správny slohový postup.

a)    charakteristika-  _____________________________

b)    rozprávka - ____________________________

c)     úvaha - _____________________________

d)     prihláška - _________________________

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

prosim ta odpis mi :P

(jozef bielik, 25. 4. 2016 15:26)

cws to som ja jojo lasdka lubim ta

Odpovede

(Odpovede, 4. 8. 2012 17:32)

6.so známou paňou, s pani učiteľkou, tri panie, pani doktorka, pre túto veselú paniu, pre pani Veselú, akási staršia pani, rozprávali sa o týchto dvoch paniach, bez týchto dvoch paní

7. ktorý - opytovacie
ony - osobné základné
moji- osobné privlastňovacie
títo- ukazovacie
kedy- opytovacie
kam- opytovacie
taký- ukazovacie
jemu-os. základné
tento- ukazovacie
tvojmu- os. privlastňovacie
ju- os. základné
váš- os. privlastňovacie

8. B.

9. fíha- citoslovce, spamäti- príslovka, nad- predložka, iba-častica, aj-spojka, so- predložka, von- príslovka, určite-častica, mú-citoslovce, pre- predložka, ráno-príslovka, pretože-spojka, práve-častica, i-spojka, čáry-máry-citoslovce

10. C. je to metafora, ostatné sú metonymie

11. a) a pod. - skratka
b) SLOVNAFT - skratkové slovo
c) OSN - inicálová skratka
d) NaCl - značka
e) PIENAP - skratkové slovo
f) kg - značka

12. a) opisný b) rozprávací c) výkladový d) informačný

Re: Odpovede

(jojo , 25. 4. 2016 15:24)

awojki milacik moj krasnia ko sa mi mas

nic

(adelik, 5. 7. 2015 19:15)

vyborne odporucam vsetkim milijem tuto stranku bombaaaaaaa

Re: test

(anonym, 10. 6. 2013 18:12)

Super.. odporucam vsetkym ..sice ja som mala ply pocet . :DDDDDDDDDDD fuuuufkY:**** love juuu :** pridajte si ma na FB : Barborkáá MALá Uhrincováá .*****

Re: Re: test

(Najdokonalejší človiečik , 23. 4. 2015 17:41)

Jooj dievčatko :3 .... Ubohe keď hľadáš na FB priateľov takto :,D. čo radšej vyjsť von a s niekym sa zoznámiť? Alebo ide už úplne iba o tie like čo ? No nevadí zamysli sa. PEACE :*

Odpovede

(Autor, 4. 8. 2012 17:22)

1. Voda bola čistá, svieža a chutná. Bol vysoký ako jedľa. Ráno vstal, umyl si zuby, naraňajkoval sa a išiel do školy. Petra, moja najlepšia kamarátka, ma vždy vypočuje. Neprišiel, a tak sme sa vrátili domov. Je krajšia než ruža. Povedal nám, ako sa volá. Na vystúpení boli aj Jožko a Marek, moji malí súrodenci.
2. hadí jed, videl veľa známych paní, po prvom kilometri, dal dva góly, praskali mantinely, títo piatí veselí chlapci, nílske krokodíly, poľovnícke psy, vodní vtáci, skončil prvý, Adam je tretí, je mladší než ja
3. Môj - zhodný prívlastok, brat- podmet (vyjadrený), sa hrá - slovesný prísudok, veľmi rád - príslovkové určenie spôsobu, počítačové - zhodný prívlastok, hry- predmet.

Vrátili sa- slovesný prísudok, z mesta- prísl. určenie miesta, (oni)- nevyjadrený podmet

Mama- podmet (vyjadrený), upiekla-slovesný prísudok, koláč- predmet, z ríbezlí- nezhodný prívlastok, čiernych- zhodný prívlastok

Skončili sa- slovesný prísudok, letné- zhodný prívlastok, prázdniny- vyjadrený podmet

Domov- prísl. ur. miesta, prídeme- slovesný prísudok, o tretej- prísl. ur. času, (my)- nevyjadrený podmet

4.isto, asi, pravdepodobne, len, ešte, iba, áno
5. Určite prídem. - dvojčlenná veta neúplná
Bolo zamračené. - jednočlenná veta slovesná
Hurá! - jednočlenná veta neslovesná
Prišli okolo druhej popoludní. - dvojčl. veta neúplná
Bábätko stále len plače. - dvojčl. veta úplná
Sneží a je zima. - jednočl. veta slovesná