Choď na obsah Choď na menu
 


Štvrťročná tematická previerka zo SJL, 9. ročník

3. 12. 2012

 1.  Prečítaj si ukážku.   (4b)

Alkoholizmus alebo tiež závislosť na alkohole je chronické recidívne ochorenie postihujúce nielen celú osobnosť postihnutého jedinca po stránke psychickej a fyzickej, ale aj jeho blízkych, najmä rodinných príslušníkov. Patrí medzi najzávažnejšie a najrozšírenejšie formy závislostí. Všeobecne možno o alkoholizme hovoriť vtedy, ak dosiahne závislosť na alkohole taký stupeň, že škodí buď jednotlivcovi, spoločnosti alebo obidvom. Túto chorobu je možné ako všetky ostatné duševné aj telesné poruchy liečiť. Priebeh závislosti na alkohole je rôzny. Odlišuje sa okrem iného podľa toho aký alkohol je zneužívaný.

                              (zdroj: www.alkoholizmus.info)

 

a)   Odkiaľ pochádza uvedený text?

         A. z novín          B. z časopisu             C. z internetu         D. zo školskej knižnice

b)    Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno alkoholizmus?

c)    Vyber správny tvar podstatného mena alkoholizmus v L sg. :

        A. o alkoholizmuse       B. o alkoholizme            

        C, o alkoholizmu             D. o alkoholizmusu

d)    Čiarka, bodka, bodkočiarka, dvojbodka sú:

        A. interpunčkné znamienka             B. diakritické znamienka

 

2.    Urč pravdivosť tvrdení:  (4b)

        a)    V ukážke sauplatňuje rečnícky štýl.

        b)    V ukážke sa uplatňuje výkladový slohový postup.

        c)    Vo výklade sa uplatňuje informačný slohový postup.

        d)    Najromantickejším štúrovským básnikom je Andrej Sládkovič.

 

3.   Urč vzory nasledovných slov: (5b) 

a)   závislosť 

b)   jedinec

c)   forma

d)   stupeň

e)   spoločnosť

 

4.   Vyber len správne tvrdenia o autoroch a literárnych dielach.   (4b) 

a)   Andrej Sládkovič napísal dielo Nehaňte ľud môj.

b)  Samo Chalupka napísal báseň Duma bratislavská.

c)   Ukážka Na radosť je óda.

d)   Pavol Országh - Hviezdoslav nenapísal žiaden epos.

 

5.  Zvýraznené slová v texte patria medzi: (1b)

A.  domáce slová

B.  slová cudzieho pôvodu

C.  expresívne slová

D.  staré slová

 

6.  V ktorej možnosti je neplnovýzanmové slovo. (1b)

A.  alkohol          B.  najmä           C.  najzávažnejšie           D.  taký

 

7.   Aké interpunčkné znamienka chýba v poslednej vete textu? (1b)

...........................................  

8.   Z potreby nadýchnuť sa vzniká:  (1b)

A.  dôraz

B.  slovný prízvuk

C.  prirodzená prestávka

D.  klesavá melódia

9. Všetky vety v texte majú ........................................ melódiu. (1b)

10.  Koľko krátkych samohlások je v slove najmä ? ............  (1b)

11.  Urč pravdivosť tvrdení:  (5b)

a)  Združené pomenovania sú nepriame pomenovania.

b)  Pomlčka je dlhšia ako spojovník.

c)  Neologizmy sú nové slová, historizmy sú najstaršie slová a archaizmy sú stále používané slová.

d)  V slovnom spojení  z_vať od únavy chýba -i. 

e)  V G pl. pri podstatných menách nikdy nedochádza k porušeniu pravidla o rytmickom krátení.

12.  Ukážka Staroba radí /Rudolf Dilong/ je:  /1b/

A.  epitaf

B.  epigram

C.  aforizmus

D.  anekdota

E.   sonet

13. Vo vetách sú: (synonymá, antonymá, homonymá)  - 3b.

A)   Sýty hladnému neverí .

B)   Nos to sem! Má veľký nos.       

C)   Opozitá sú vlastne protiklady. 

 

14.  Gramatické cvičenie: (11b)

A.  dielňa - napíš v G pl. a urč vzor

.................................................................................................

      Aký jav môžme v tomto tvare pozorovať?

.................................................................................................

B.   Napíš názvy mesiacov v správnom tvare:

        v (október)

        v (júl)

        v (august)

C.   Doplň.

       k_logramy, pri minerál_, hľadá opál_, d_skusia, h_draulika

       

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Ponuka úveru & Investície

(Rui Manuel, 30. 6. 2016 14:53)

Ponuka úveru & Investície
Dobrý den, budete potrebovat financné prostriedky pre vaše
domov, pre podnikanie, na kúpu automobilu, pre
kúpit motocykel, vytvorit svoj vlastný
Firma pre svoje osobné potrebuje viac starostí
Mal som možnost stretnút sa tento Rui Manuel Mesquita
ktorí svojimi výkonmi pomohol založit my
Riešenie má moju žiadost žiadosti o úver prepožicia
osobné pôžicky v rozmedzí od € 2000 až € 500,000 v prípade,
bát neváhajte požadované služby. stavím
bude môct reagovat ako to urobil pre
Me a to vo velmi krátkom case
Kontaktujte ho na adrese: vp.konzultovat@email.cz
alebo Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011409976160

Re: Ponuka úveru & Investície

(palo, 16. 2. 2017 19:35)

vikartovce

(stevka, 14. 3. 2015 14:08)

Take by mohli byt aj unas skusky maja sestrabich nepisala vobec aj ked skoncila minuleho roku

Ako si dopadol?

(Autor, 4. 12. 2012 14:26)

1. a) C b) dub c) B d) A
2. a) nie b) áno c) nie d) áno
3. a) kosť b) chlap c) žena d) stroj e) kosť
4. a), c)
5. B.
6. B.
7. čiarka (...podľa toho, aký alkohol...)
8. C.
9. klesavú
10.2 (a, ä)
11.a) nie b) áno c) nie d) nie (chýba -í-) e) nie
12.B. epigram
13. A. antonymá B. homonymá C. synonymá
14. A. z dielní - vzor ulica
Mäžme pozorovať porušenie rytmického zákona.

B. v októbri, v júli, v auguste
C. kilogramy, pri mineráli, hľadať opály, diskusia, hydraulika

Re: Ako si dopadol?

(anonym, 10. 6. 2013 17:40)

No superrrr testíík ..,mucQ waaaaw starsne moc mi pomohol..chvalim autor ..FUFKY :***** love ju :*** dakujeeem este raz a posielam pusinky _:***********************************