Choď na obsah Choď na menu
 


Test zo SJ pre všetkých, ktorí majú radi Harryho Pottera

2. 7. 2012

UKÁŽKA

"Čo sa to tu deje? Čo sa stalo?" Argus Filch zrejme začul Malfoyov krik a predieral sa davom. Keď zbadal pani Norrisovú, ustúpil a zhrozený si zakryl tvár dlaňami.

   "Moja mačka! Čo sa stalo pani Norrisovej?" škriekal. A jeho vypúlené oči spočinuli na Harrym.

   "TY!" zvrieskol. "Ty! Ty si ju skántril! Zabijem ťa! Ja ťa..."

   "Argus!"

   Na miesto činu sa dostal Albus Dumbledore spolu s ďalšími učiteľmi. Prešiel sa popri Harrym, Ronovi a Hermione a zvesil pani Norrisovú zo stojana na fakle.

   "Poďte so mnou, Argus," prikázal Filchovi. "Aj vy, pán Potter, pán Weasley, slečna Grangerová."

   Lockhart pohotovo pristúpil k Dumbledorovi.

   "Moja pracovňa je najbližšie, pán direktor... hneď tu hore... pokojne môžete ísť tam..."

   "Ďakujem, Gilderoy," povedal Dumbledore.

   Tichý dav sa v strede rozdelil, aby mohli prejsť. Lockhart sa náhlil za Dumbledorom a tváril sa vzrušene a dôležito, rovnako ako profesorka McGonagallová a Snape.

   Keď vošli do Lockhartovej tmavej pracovne, na stenách sa začalo horúčkovito hmýriť. Harry si všimol niekoľkých Lockhartov na fotografiách - na hlavách mali natáčky a snažili sa rýchlo ukryť. Skutočný Lockhart zapálil sviečku na stole a odstúpil. Dumbledore položil pani Norrisovú na vyleštenú stolovú dosku a podrobne si ju obzeral. Harry, Ron a Hermiona si vymenili napäté pohľady, sadli si na stoličky ponorené do tmy a nemo sa prizerali.

   Dumbledore sa špičkou dlhého, pokrúteného nosa takmer dotýkal srsti pani Norrisovej. Díval sa na ňu cez polmesiačikové sklá okuliarov a jemne do nej ďobal dlhými prstami. Nad mačkou sa s prižmúrenými očami skláňala aj profesorka McGonagallová. Za nimi v polotieni stál Snape a tváril sa nanajvýš čudne: vyzeralo to, že sa zo všetkých síl premáha, aby sa nerozosmial. Lockhart pobehoval okolo a radil im.

   "Určite ju zabila nejaká kliatba - možno Muky premeny - videl som už veľakrát, ako sa používa a veľmi ma mrzelo, že som nebol pri tom, keď sa to stalo, poznám totiž veľmi spoľahlivú protikliatbu, ktorá by jej určite zachránila život..."

   Lockhartove poznámky prerušoval Filch svojím hlasným vzlykaním. Sedel zrútený v kresle za stolom, tvár si držal v dlaniach a nedokázal sa na pani Norrisovú ani len pozrieť. Harry síce Filcha neznášal, no teraz mu ho bolo trochu ľúto, aj keď seba mu bolo ľúto určite viac. Ak dá Dumbledore za pravdu Filchovi, Harryho vylúčia zo školy.

   Dumbledore si hundral popod nos nejaké čudné slová, klepkal po pani Norrisovej prútikom, no nič sa nestalo: mačka i naďalej vyzerala, akoby bola vypchatá.

   "Pamätám sa, že niečo podobné sa stalo aj v Ouagadogou," poznamenal Lockhart, "išlo o niekoľko podobných útokov za sebou, podrobne o tom píšem vo svojej biografii, miestnych ľudí sa mi podarilo zachrániť pomocou viacerých amuletov, ktoré ich od útokov ochránili..."

   Lockhartovia na stenách horlivo prikyvovali. Jeden z nich si zabudol dať z hlavy dolu sieťku na vlasy.

   Napokon sa Dumbledore vzpriamil.

   "Nie je mŕtva, Argus," povedal potichu.

   Lockhart od prekvapenia prestal počítať vraždy, ktorým sám zabránil.

   "Nie je mŕtva?" opýtal sa neveriacky Filch a zadíval sa na pani Norrisovú pomedzi prsty. "Ale prečo je potom... taká meravá a tuhá?"

   "Skamenela," odvetil Dumbledore ("Ach! Hneď som si to myslel!" zvolal Lockhart). "Ako, to však nedokážem povedať..."

   "Spýtajte sa jeho!" zvrieskol Filch a obrátil uslzenú a fľakatú tvár k Harrymu.

 

ÚLOHY NA ČÍTANIE S POROZUMENÍM I NA OVERENIE VEDOMOSTÍ Z GRAMATIKY A LITERATÚRY:

1.  Z ukážky vypíšte všetky postavy:........................................................................

2.  Ako sa volala mačka a komu patrila? ............. ......................................................

3.  Urč slovné druhy:

A/   pomedzi prsty- ____________________________

B/   spýtajte sa jeho- ____________________________

C/   Ach!- ________________________________

D/   uslzenú a fľakatú tvár- ______________________

4. Kto hovorí zvýraznenú priamu reč? V tejto priamej reči nájdite časticu. (Ak ich je viac, tak prvú z nich.)

_____________________________________________________________________________

 

5.Utvorte správne privl. príd. mená!

a)   (Malfoy) kamarát ______________________________________

b)   (Lockhart) pracovňa   ______________________________________

 

6.Pracujte s podčiarknutou vetou:

A/  určte druh vety podľa zložitosti .........................................................

B/  určte druh vety podľa postoja hovoriaceho .................................................

C/  urč pád: Malfoyov krik ........................................................

D/  vypíšte prisudzovacie sklady a určte, či je v nich podmet vyjadrený alebo nevyjadrený

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

7. Dumbledore Harrymu:   a)  vykal        b) tykal

 

8.  Koho obviňoval Filch zo skamenenia mačky?   ....................................................

 

9. Ako sa volal Lockhart krstným menom?   .......................................................

 

10.  Nájdite v texte:

a)  osobné privlastňovacie zámeno s podstatným menom v nominatíve _____________________

b)  neplnovýznamové sloveso __________________________________

c)  zvratné sloveso v minulom čase _________________________________

d)  príslovku spôsobu ______________________________

e)  množné číslo od mena Lockhart _____________________________

 

11.  Napíšte aspoň 2 hlavné znaky románu!

......................................................................................................................

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Odpovede

(AUTOR, 10. 8. 2012 22:38)

1. Harry, Ron, Hermiona, Dumbledore, Lockhart, Argus Filch, pani Norrisová - mačka, prof. McGonagallová, Malfoy, Snape (2b)
2. Mačka sa volala pani Norrisová. Patrila Argusovi Filchovi. (1b)
3. A: predložka B: os. zákl. zámeno C: citoslovce (vlastné) D: spojka (4b)
4. Lockhart; určite (2b)
5. Malfoyov kamarát, Lockhartova pracovňa (2b)
6. a) jednoduché súvetie (1b)
b) oznamovacia veta (1b)
c) akuzatív - koho? čo? začul (1b)
d) Argus Filch začul - vyjadrený podmet
(on) sa predieral - nevyjadrený podmet (4b)
7. a) vykal (1b)
8. Harryho Pottera ( 1b)
9. Gilderoy (1b)
10. a) moja pracovňa b) môžete c) predieral sa
d) vzrušene e) Lockhartovia (6b - v úlohe a) 2 body)
11. žáner veľkej epiky, veľa postáv, hlavná a vedľajšia dejová línia, ... (2b)